Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Weksle inwestycyjne – skomplikowany produkt

Od pewnego czasu na popularności zyskują tzw. weksle inwestycyjne, czyli produkty będące połączeniem weksla i pożyczki. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega, że w polskich przepisach nie istnieje pojęcie weksla inwestycyjnego i tego typu instrumenty nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Spadające oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oraz niepewna sytuacja na rynku inwestycyjnym skłaniają wiele osób do poszukiwania alternatyw dla ulokowania/zainwestowania posiadanych oszczędności. Wiele z nich nie jest w pełni bezpiecznych i nie gwarantują osiągnięcia spodziewanego zysku.

Połączenie weksla i pożyczki

Jednym z produktów zyskujących na popularności są weksle inwestycyjne, czyli dość niezwykłe połączenie „zwykłego” weksla, którego celem jest dodatkowe zabezpieczenie długu, nie pełni on funkcji inwestycyjnej, z pożyczką. UKNF tak opisuje mechanizm tego produktu:

W procesie tym uczestniczą: Inwestor (czyli Ty), Spółka i Przedsiębiorca. W skrócie wygląda to tak: wpłacasz pieniądze i nabywasz od Spółki wystawiony przez nią weksel inwestycyjny, następnie Spółka, korzystając z wpłaconych przez Ciebie pieniędzy, udziela pożyczki Przedsiębiorcy. Finalnie Przedsiębiorca pożycza pieniądze od Spółki i jako właściciel nieruchomości ustanawia na niej hipotekę zabezpieczającą pożyczkę, czyli kupujesz weksel inwestycyjny Spółki, ale tak naprawdę pożyczasz pieniądze dla Przedsiębiorcy na realizację jego inwestycji.

Pieniądze na wypłatę odsetek i zwrot kwoty nabytego weksla pochodzą ze środków zwróconych Spółce przez Przedsiębiorcę z tytułu udzielonej pożyczki, która może być zabezpieczona na nieruchomości należącej do Przedsiębiorcy.

Zdarza się, że Inwestor nabywa od Spółki weksel taniej niż wynika to z jego wartości. W tej sytuacji przy wykupie Spółka wypłaca pełną wartość. Zniżka udzielona przy zakupie jest uproszczoną formą odsetek od inwestycji.

Możliwe niebezpieczeństwa

Spółki sprzedające weksle inwestycyjne przedstawiają je w materiałach promocyjnych i reklamach jako atrakcyjną i bezpieczną, opartą na nieruchomościach, alternatywę dla lokowania pieniędzy. Obiecują ich nabywcom wysoki, niezależny od wahań rynkowych zysk (co najmniej kilkukrotnie przewyższający oprocentowanie lokat bankowych).

Trzeba jednak wiedzieć, że weksle inwestycyjne nie podlegają obowiązkowej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (inaczej niż obligacje). Nie ma więc żadnego rejestru, w którym Inwestor może sprawdzić, jaka jest wartość weksli inwestycyjnych wystawionych przez Spółkę, udzielonych przez nią dotąd pożyczek dla Przedsiębiorców i realizowanych wykupów weksli. Inwestor musi opierać się wyłącznie na informacjach pochodzących od Spółki, która może ich udzielać mniej lub bardziej rzetelnie.

Inwestor nie jest bezpośrednim pożyczkodawcą dla Przedsiębiorcy, więc jeśli działalność Przedsiębiorcy nie przyniesie oczekiwanych zysków, Inwestor może nie odzyskać swoich pieniędzy od Spółki. Będzie ich musiał dochodzić w drodze egzekucji z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Może to być utrudnione ze względu na skomplikowaną ścieżkę wezwania do wykupu weksla, ograniczenia czasowe obowiązywania zabezpieczenia hipotecznego, zaniżoną wycenę nieruchomości czy problemy z prawem jej własności.

Brak uregulowań prawnych

W przypadku weksli inwestycyjnych dodatkowo trzeba brać pod uwagę fakt, że nie ma obowiązku przedstawiania inwestorowi dokumentu ofertowego proponowanego produktu ani wymaganych prawem informacji na jego temat. Na dodatek Inwestor nie jest stroną umowy pomiędzy Spółką a Przedsiębiorcą, co sprawia, że może nie otrzymać rzetelnych informacji o Spółce, kondycji finansowej Przedsiębiorcy, wartości zabezpieczenia weksla inwestycyjnego, ryzyku czy przedsięwzięciu, na którego realizację przeznaczone są środki.

UKNF zwraca uwagę na podwyższone ryzyko niewypłacalności Przedsiębiorcy, które wynika z faktu, że oferowana Inwestorowi wysoka stopa zwrotu oznacza dla Przedsiębiorcy koszty finansowania o wiele wyższe niż przy użyciu tradycyjnych metod. Jeśli Przedsiębiorca decyduje się na to, może to oznaczać, że z nieznanych Inwestorowi powodów nie może liczyć na kredyt bankowy lub pozyskanie finansowania z emisji obligacji.

Trzeba pamiętać, że nawet zabezpieczenie na nieruchomości wiąże się z ryzykami. Nie ma bowiem pewności, czy wycena zabezpieczenia jest rzetelna i czy wartość nieruchomości pokryje roszczenia posiadaczy weksli inwestycyjnych.

Nie ma bezpiecznych inwestycji

Urząd KNF apeluje o rozsądek, ograniczone zaufanie i ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu weksli inwestycyjnych. Przypomina przy tym, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem – im wyższa stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko.

UKNF zwraca uwagę, że przed decyzją o ewentualnym zakupie weksli inwestycyjnych warto zadać sobie pytanie, w co naprawdę inwestujemy i czy mamy na ten temat rzetelną wiedzę?

Nie można dać się omamić perspektywie ponadprzeciętnych zysków, lecz należy zadać sobie pytanie, czy informacja o gwarantowanej stopie zwrotu (np. 10% w skali roku) i bezpieczeństwie inwestycji jest wiarygodna, czy istnieją analizy i dokumenty, które to potwierdzają. Trzeba mieć świadomość, że jeśli działalność Przedsiębiorcy nie przyniesie oczekiwanych zysków, możemy nie odzyskać swoich pieniędzy. Podobnie stanie się w przypadku bankructwa Spółki.

Wskazana ostrożność

Urząd KNF apeluje o rozsądek, ograniczone zaufanie i ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu weksli inwestycyjnych. Podkreśla, że Spółka wystawiająca weksel inwestycyjny nie podlega nadzorcy rynku finansowego, więc Inwestor nie może liczyć na zastosowanie środków nadzorczych przysługujących KNF w stosunku do podmiotów rynku finansowego. Co więcej, Spółka nie ma zwykle także statusu podmiotu rynku finansowego w związku z czym w przypadku problemów z wykupem weksla inwestycyjnego lub spłatą odsetek, Inwestor nie może liczyć na interwencję Rzecznika Finansowego, w razie sporów czy upadłości Spółki lub Przedsiębiorcy, musi sam dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

 

2020-07-08
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kursy walut Notowanie z: 2021-06-18
USD 3,8198 0.70% 0.0267 zł
EUR 4,5503 0.43% 0.0194 zł
CHF 4,1580 0.18% 0.0075 zł
GBP 5,3015 0.03% 0.0016 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji