Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Upadłość konsumencka

 

Mało kto wie, że ogłoszenie upadłości, inaczej mówiąc bankructwa, nie jest zarezerwowane tylko dla firm. Zbankrutować może także osoba prywatna albo państwo. Ogłoszenie upadłości pozwala zacząć wszystko „od nowa”, ale okupione to jest wieloma warunkami.

Przepisy o upadłości konsumenckiej obowiązują od marca 2009 r. Są bardzo restrykcyjne, stawiają dłużnikowi różnorakie wymagania, a procedury ciągną się miesiącami. Co ważne, ogłoszenie upadłości nie oznacza „darowania” długów. Roszczenia wierzycieli są zaspokajane z majątku dłużnika.

 

Wymagania formalne

Procedura upadłościowa zaczyna się od złożenia wniosku do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który oceni czy spełnione są wymogi formalne, czy dokumenty są kompletne i czy istnienie realna szansa na spłatę zobowiązań. Trzeba podać m.in. wysokość zobowiązań, wymienić wierzycieli i opisać przyczynę popadnięcia w długi. Bardzo wiele wniosków jest odrzucana już na tym etapie, gdyż nie spełniają wymogów formalnych.

Wystarczy by zaistniała choćby jedna z poniższych przesłanek, a sąd nie będzie mógł ogłosić upadłości danej osoby:

- wnioskodawca ogłosił już raz upadłość w ciągu ostatnich 10 lat

- dłużnik nie posiada majątku, z którego można zaspokoić roszczenia wierzyciela

- od chwili zakończenie działalności gospodarczej przez dłużnika minął okres krótszy niż 12 miesięcy

- długi powstały w okolicznościach, do których przyczynił się sam dłużnik, np. zrezygnował dobrowolnie z pracy lub został z niej zwolniony dyscyplinarnie. W kategorii tej mieści się też zaciąganie przez dłużnika zobowiązań na spłatę wcześniejszych długów.

- dłużnik działał w ciągu ostatnich 10 lat na niekorzyść wierzycieli. Fakt ten musi być potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Cały majątek na sprzedaż

Wniosków o ogłoszenie upadłości nie było zbyt wiele także z innych powodów. Najważniejszy z nich to fakt, że dłużnik odpowiada za swoje zobowiązania absolutnie całym majątkiem. Decydując się na wdrożenie procedury upadłościowej trzeba mieć świadomość, że można sobie pozostawić jedynie rzeczy osobiste. Na licytację organizowaną przez syndyka trafią dom, mieszkanie własnościowe, samochód i wszelkie inne wartościowe przedmioty, które można sprzedać, by uzyskać środki na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Uzyskane pieniądze są przekazywane wprost do wierzycieli. Dłużnik otrzyma jedynie pieniądze, które pozwolą mu na opłacanie przez rok czynszu za mieszkanie, które wynajmie.

Gdyby środki uzyskane ze sprzedaży majątku dłużnika nie wystarczyły na pokrycie jego zobowiązań, sąd ustala harmonogram spłaty pozostałej kwoty (może on trwać maksymalnie 5 lat) i decyduje o wysokości umorzonego długu. Podejmując taką decyzję sąd bierze pod uwagę sytuację materialną i rodzinną dłużnika.

 

Kontrola sądu

Wywiązywanie się z poczynionych ustaleń przez dłużnika jest kontrolowane przez sąd. Dłużnik zobowiązany jest do składania corocznego sprawozdania z realizacji harmonogramu spłaty długu, w którym wykazuje swoje przychody, spłacone zobowiązania i nabyte składniki majątku, których wartość przekracza dwukrotność minimalnego wynagrodzenia (chodzi o to, by dłużnik zbytnio nie poprawił swego stanu posiadania w sytuacji, gdy ma do spłacenia zobowiązania). Realizując harmonogram spłaty, dłużnik nie może zaciągać kredytów na cele inne, niż zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych (np. nie może kupić samochodu na kredyt), kredytów ratalnych i zakupów z odroczonym terminem płatności. Złamanie tego zakazu oznacza przerwanie postępowania upadłościowego, a wierzyciele zyskują prawo do egzekucji długu.

Po upłynięciu okresu spłaty sąd sprawdza czy wszystkie należności zostały uregulowane i zatwierdza wcześniejszą decyzję o umorzeniu części długu. Zakończeniem procedury jest wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Obecne przepisy, z powodu swej restrykcyjności i skomplikowania, są krytycznie oceniane zarówno przez wierzycieli, jak i dłużników (przykładowo, gdy dług zaciągnął jeden z małżonków, drugi może domagać się wydzielenia jego „udziału” z masy upadłościowej, zwłaszcza, gdy w jej skład wchodzą rzeczy niezbędne mu do wykonywania pracy zarobkowej). Dlatego w pracach nowelizacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje się, m.in. wprowadzenie możliwości negocjacji dłużnika z wierzycielami. Gdy stronom uda się dojść do porozumienia, to dłużnik uniknie licytacji majątku.

Dziś, dogodniejsze i szybsze dla dłużnika wydaje się samodzielne sprzedanie majątku (z pewnością łatwiej wówczas uzyskać wyższą cenę niż na licytacji prowadzonej przez syndyka) i porozumienie się z wierzycielami, doprowadzenie do ugody. Im wcześniej dłużnik podejmie rozmowy, tym ma większe szanse na korzystniejsze warunki ugody.

 

2013-08-21
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kursy walut Notowanie z: 2019-12-06
USD 3,8500 0.17% 0.0066 zł
EUR 4,2721 0.13% 0.0056 zł
CHF 3,8963 0.07% 0.0026 zł
GBP 5,0527 0.24% 0.0124 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji