Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Handel długami

 

Dług – towar jak każdy inny

Może się zdarzyć, że dłużnik nie może uregulować zaciągniętego zobowiązania, a wierzyciel nie chce czekać na należne mu pieniądze. Wówczas sprzedaje dług za określony procent jego wysokości firmie windykacyjnej i teraz to ona dochodzi od dłużnika spłaty zobowiązania. Co to oznacza dla dłużnika?

Handel długami odbywa się w oparciu o przepisy art. 509 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim, na sprzedaż zobowiązania nie jest potrzebna zgoda dłużnika, a temu kto kupił dług (tzw. wierzycielowi wtórnemu) przysługują wszelkie prawa i obowiązki przynależne temu, kto sprzedał dług. Tym samym nabywca zobowiązania, po poinformowaniu dłużnika, że nastąpiła cesja jego zobowiązania, może podjąć wszelkie przewidziane prawem działania, by wyegzekwować należność.

 

Działania polubowne

Bywa, że nabywcą długu jest fundusz sekurytyzacyjny, który kupuje od wierzycieli całe pakiety zobowiązań i zleca ich egzekucję współpracującym z nim firmom windykacyjnym. W tej sytuacji dłużnik musi być poinformowany o nowym właścicielu zobowiązania i działającym w jego imieniu pełnomocniku. Do tego ostatniego należy przesłanie do dłużnika informacji o wysokości długu w dniu cesji, warunkach współpracy i podanie sposobu kontaktu. Niektóre firmy windykacyjne dołączają do takiego listu informacyjnego pierwszą propozycję uregulowania zobowiązania. Później kontakty odbywają się listownie, telefonicznie a niekiedy także osobiście. Wizyty windykatorów u dłużników stosowane są głownie w sytuacjach, gdy ci unikają kontaktów, nie odbierają korespondencji i telefonów.

Kontakty z dłużnikami mają na celu przede wszystkim ustalenie harmonogramu spłaty możliwego do zaakceptowania przez obie strony. Firmy windykacyjne zapewniają, że w swych propozycjach są elastyczne, że zależy im na zbudowaniu pozytywnych relacji, a nie na gnębieniu dłużnika. Potwierdzeniem tego ma być fakt, że niektórzy windykatorzy organizują programy premiowe i konkursy dla najsolidniejszych dłużników. Realizacja harmonogramu spłaty pozwala na gromadzenie punktów, które można wymienić na atrakcyjne nagrody lub na udział w konkursie, w którym do wygrania jest spłata całości lub części zadłużenia. Zaskakujące, ale prawdziwe.

 

Mocniejsze argumenty

Gdy windykacja polubowna nie przynosi rezultatów, firmy windykacyjne sięgają po inne narzędzia – wpisanie dłużnika do rejestru jednego z istniejących Biur Informacji Gospodarczej (figurowanie w takim rejestrze uniemożliwia zakupy na raty, skorzystanie z oferty abonamentowej, np. telewizji kablowej czy operatora telefonicznego, czy może utrudnić wynajęcie mieszkania). Nie widząc możliwości odzyskania należności, właściciel zobowiązania może podjąć decyzję o jego dalszej sprzedaży.

Na ogół takie „trudne” długi sprzedawane są na internetowych giełdach wierzytelności. Dłużnik jest informowany o wystawieniu jego długu na aukcji i upublicznieniu informacji o jego zadłużeniu. Bardzo często okazuje się to doskonałym środkiem mobilizującym do spłaty zobowiązania. Wiele firm windykacyjnych potwierdza, że po wystawieniu zobowiązania na giełdzie wierzytelności, otrzymują propozycje kupna długu od… samych dłużników. Dzieje się tak, bo dane podane na giełdzie wierzytelności są ogólnodostępne, widoczne w wyszukiwarkach internetowych. Strach przed tym „co inni powiedzą, gdy dowiedzą się o moim długu” skłania opornych dłużników do natychmiastowego uregulowania zobowiązania.

 

Egzekucja

Brak jakiejkolwiek ochoty do współpracy ze strony dłużnika skłania firmy windykacyjne do wystąpienia do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W większości przypadków długi są bezsporne i już po kilku tygodniach wierzyciel dysponuje stosownym orzeczeniem, z którym może się udać do komornika, by ten rozpoczął egzekucję z majątku dłużnika. Komornik może zając konto bankowe dłużnika, część jego wynagrodzenia, wszelkie wartościowe rzeczy, nawet dom lub mieszkanie jeśli były one zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, który nie jest regulowany.

Jak widać, nie da się uniknąć spłaty zobowiązania. Wcześniej czy później wierzyciel znajdzie sposób na odzyskanie swoich pieniędzy. Dłużnik może zapłacić znaczniej więc niż pożyczył, bo obciążą go odsetki ustawowe za zwłokę, a także ewentualne koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Zamiast więc unikać wierzyciela, lepiej szczerze porozmawiać nim o swojej trudnej sytuacji finansowej, pomyśleć o restrukturyzacji zadłużenia lub zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego.

 

2013-08-28
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kursy walut Notowanie z: 2019-12-06
USD 3,8500 0.17% 0.0066 zł
EUR 4,2721 0.13% 0.0056 zł
CHF 3,8963 0.07% 0.0026 zł
GBP 5,0527 0.24% 0.0124 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji