Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Wypłata po śmierci

 

W tekście Rachunki, lokaty po śmierci właściciela opisaliśmy co robić, gdy nie mamy pojęcia, czy zmarły krewny pozostawił jakieś oszczędności na rachunkach bankowych, lokatach, czy inwestował w fundusze inwestycyjne lub akcje. Warto też wiedzieć, jak należy się zachować, gdy byliśmy współwłaścicielem rachunki/lokaty lub wiemy, gdzie zmarły ulokował oszczędności.

 

Współwłaściciel a pełnomocnik

Sytuacja wydaje się prosta, gdy byliśmy współwłaścicielem konta lub posiadaliśmy pełnomocnictwo do korzystania z niego. W praktyce obie sytuacje znacznie różnią się od siebie.

Współwłaścicielem konta może być dowolna osoba, zarówno spokrewniona, jak i nie. Jedyny warunek, to by ta osoba była pełnoletnia i miała pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy ze współwłaścicieli może swobodnie dysponować kontem – korzystać ze zgromadzonych środków, udzielać pełnomocnictwa, ustanawiać limity transakcyjne, wnioskować o wydanie kart, itp. Zgoda obu współwłaścicieli jest konieczna jedynie przy zmianie warunków umowy o prowadzenie konta oraz do potwierdzenia zakresu pełnomocnictwa udzielonego przez jednego ze współwłaścicieli.

Po śmierci jednego ze współwłaścicieli bank ma obowiązek przekształcić konto wspólne w konto indywidualne. Pieniądze zgromadzone na koncie wspólnym wchodzą w skład masy spadkowej i krewni zmarłego mogą dochodzić na drodze sądowej od współposiadacza rachunku wypłacenia im określonej kwoty.

Podejmując decyzję o współwłasności konta musimy mieć absolutne zaufanie do drugiej osoby. Trzeba pamiętać, że ma ona prawo korzystać na przykład z limitu kredytowego, który w przypadku jej śmierci, będzie musiał być spłacony przez drugiego współwłaściciela. Gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej zdecydować się na udzielenie pełnomocnictwa, gdyż w tej sytuacji możemy określić jego zakres, czas trwania itp.

Pełnomocnik ogólny może dysponować środkami zgromadzonymi na koncie, korzystać z karty wydanej do niego na wniosek właściciela konta, dokonywać przelewów czy ustanawiać zlecenia stałe (właściciel może nałożyć pewne ograniczenia na korzystanie z tych praw). Nie ma jednak prawa do zamknięcia rachunku i akceptacji zmian umowy, ustanawiania kolejnych pełnomocników, wnioskowania o wydanie karty, zawierania umów kredytowych czy udzielania pełnomocnictw na wypadek śmierci.

Pełnomocnictwo ogólne można odwołać lub wygasa ono po określonym czasie. Automatycznie wygasa ono z chwilą śmierci właściciela rachunku bądź pełnomocnika. Decydujący jest moment, gdy informacja o takim zdarzeniu dotrze do banku. Będąc pełnomocnikiem zmarłego krewnego, balansując na granicy prawa, można wypłacić pieniądze z konta (przelewem, kartą) i dopiero później iść po akt zgonu, by przedstawić go w banku, prosząc o zamknięcia rachunku. W ten sposób unikamy postępowania spadkowego, ale – podkreślmy to mocno – balansujemy na granicy prawa. Działanie takie jest bardzo ryzykowne, gdy zmarły był osobą publiczną, gdy wiadomość o jego śmierci była szeroko podawana w mediach.

 

Na wypadek śmierci

Chcąc zabezpieczyć rodzinę przed kłopotami w razie nieoczekiwanego zgonu, warto ustanowić dyspozycję na wypadek swojej śmierci. Można ją złożyć tylko odnośnie rachunku indywidualnego i tylko w stosunku do osób najbliższych – małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwa. W stosunku do innych osób jest ona nieważna. Taka dyspozycja może dotyczyć kilku osób. Maksymalna wypłata bez postępowania spadkowego wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez nagród z zysku. Obecnie jest to ok. 75 tys. zł. Przy czym w pierwszej kolejności realizowana jest wypłata związana ze zwrotem kosztów pogrzebu.

 

Zwrot wydatków pogrzebowych

Wiedząc, gdzie zmarły miał konto, ale nie będąc pełnomocnikiem ani współwłaścicielem rachunku, można udać się do banku z aktem zgonu i imiennymi rachunkami za pogrzeb, prosząc o zwrot poniesionych kosztów. Niejako przy okazji, trochę nieoficjalnie, możemy dowiedzieć się, czy na koncie zostały jeszcze jakieś pieniądze. Posiadanie takich informacji może być przydatne w toku postępowania spadkowego przed sądem.

2013-10-24
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kursy walut Notowanie z: 2019-12-06
USD 3,8500 0.17% 0.0066 zł
EUR 4,2721 0.13% 0.0056 zł
CHF 3,8963 0.07% 0.0026 zł
GBP 5,0527 0.24% 0.0124 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji