Wiele banków w 1 miejscu

Infolinia
17 850 78 00

 

Warto wiedzieć

Pomyśl, sprawdź, nie ryzykuj

 

Wysokie zyski w krótkim czasie wiążą się z dużym ryzykiem. Bywa, że są oferowane przez firmy działające w oparciu o zasadę piramidy finansowej (o istocie ich działalności czytaj w tekście „Piramidy rujnują finanse”). Na co zwrócić uwagę i jak uniknąć oszustwa?

Podstawowa rzecz to ocena, czy dany podmiot działa legalnie, czy posiada stosowne zezwolenia. W Polsce zezwolenia związane z działalnością na rynku finansowym - bankową, maklerską, ubezpieczeniową, utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i poszczególnych funduszy inwestycyjnych, prowadzenie działalności agenta firmy inwestycyjnej itp., wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto, osoba fizyczna pomagająca nam w inwestowaniu środków musi być licencjonowanym pośrednikiem finansowym – agentem lub brokerem ubezpieczeniowym, agentem domu maklerskiego, agentem firmy inwestycyjnej.

 

Gdzie szukać?

Nadzór KNF ogranicza, ale nie eliminuje ryzyka, że padniemy ofiarą oszustwa, korzystając z usług danej firmy. Trzeba przy tym pamiętać, że sprawdzić należy nie tylko firmę, w której rozmawiamy o inwestycjach, ale i tę, do której ostatecznie środki mają trafić. Możliwe jest bowiem, że obsługująca nas firma/osoba jest jedynie pośrednikiem, działa na rzecz innego podmiotu.

Weryfikacji można dokonać na stronie www.knf.gov.pl Po prawej stronie znajdziemy tam odnośnik „Podmioty nadzorowane” prowadzący do wyszukiwarki polskich osób prawnych (spółki, banki spółdzielcze) objętych nadzorem KNF. Osoby fizyczne prowadzące określoną działalność na rynku finansowym oraz podmioty zagraniczne działające w Polsce na podstawie notyfikacji (zgłoszenia do KNF po uzyskaniu zgody na działalność od organu nadzoru swojego macierzystego kraju) znajdziemy w zakładce „Dla rynku” w części „Podmioty” lub „Rejestry i ewidencje”. We wspomnianej zakładce, w części „Pośrednictwo finansowe”, znajdują się z kolei charakterystyki pośredników działających na rynku finansowym.

Gdy nie znajdziemy tam podmiotu, z usług którego zamierzamy skorzystać, to należy przejrzeć dział „ostrzeżenia publiczne”, w którym wpisane są firmy działające bez wymaganych prawem zezwoleń. Zawsze istnieje też możliwość zwrócenia się do Komisji z zapytaniem (ostrzeżenia@knf.gov.pl) o legalność prowadzenia działalności przez interesujący nas podmiot.

 

Dlaczego sprawdzać?

Jeśli dana firma figuruje w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego to mamy pewność, że została ona gruntownie sprawdzona przed rejestracją (m.in. pod kątem posiadanego kapitału, kompetencji osób nią zarządzających, itp.) i jej działalność jest okresowo weryfikowana przez KNF (konieczność przesyłania sprawozdań, poddawanie się kontrolom Komisji itp.).

Korzystanie z usług podmiotów nadzorowanych wiąże się z ochroną zainwestowanego kapitału. W przypadku banków działających w Polsce ulokowane w nich środki osób fizycznych są gwarantowane w całości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro.

W przypadku korzystania z usług domu maklerskiego, gwarancja wynika z tzw. funduszu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wypłaty z niego są realizowane w przypadku ogłoszenia upadłości domu maklerskiego, oddalenia wniosku o jego upadłość, gdy jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub stwierdzenia przez KNF, że dany dom maklerski, z powodu swojej sytuacji finansowej, nie jest w stanie zaspokoić roszczeń inwestorów. System rekompensat chroni w całości środki inwestorów do równowartości w złotych kwoty 3 tys. euro oraz 90 proc. nadwyżki ponad tę kwotę do maksymalnej kwoty wynoszącej w złotych 22 tys. euro.

 

Czego unikać?

Wpisanie firmy do rejestru KNF nie musi oznaczać, że jej działalność jest w pełni bezpieczna. Podobnie o profesjonalizmie firmy nie przesądzają też poważnie wyglądająca strona internetowa (przygotowanie dobrej witryny nie jest dziś czymś nadzwyczaj trudnym), siedziba w prestiżowej lokalizacji (może to być tzw. „wirtualne biuro” czyli de facto adres do kierowania korespondencji listownej) czy biznesowe stroje pracowników.

Lepiej unikać też „elitarnych ofert” dla wybranych klientów, podmiotów proszących nas o zachowanie dyskrecji i nie rozpowiadanie innym informacji o „tej wyjątkowej ofercie” i nie dać się zwieść entuzjastycznym wpisom na forach internetowych (mogą być one autorstwa samych twórców piramidy finansowej).

Naszą podejrzliwość powinno wzbudzić oferowanie nadzwyczaj wysokich zysków, kilkakrotnie wyższych od oprocentowania lokat bankowych, skomplikowane i zagmatwane strategie inwestycyjne oferowanego produktu czy niechęć do udzielenia informacji o strategii inwestycyjnej, zasłanianie się tajemnicą działalności.

Lampka ostrzegawcza powinna nam się zapalić także wówczas, gdy ktoś nam oferuje wysokie i stałe zyski z inwestycji giełdowych czy operacji na rynku walutowym, bez względu na zachowania indeksów giełdowych i wahania kursowe. Wczytując się w prezentowane wyniki trzeba zawsze pamiętać, że są to dane historyczne, uzyskane w określonych okolicznościach rynkowych. Nikt nie może nam dać gwarancji, że indeksy giełdowe zachowają się podobnie w przyszłości, że ceny surowców będą rosły niezależnie od sytuacji gospodarczej na świecie. Trzeba mieć też świadomość, że wchodząc w inwestycję w chwili, gdy od dłuższego czasu trwa hossa (rosną ceny) bardzo prawdopodobne jest odwrócenie trendu, spadek cen.

Mając wątpliwości co do legalności działania danego podmiotu należy zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego. Podejrzenie, że dana firma przekazuje informacje wprowadzające w błąd, powinno skłonić nas do kontaktu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kiedy, mimo zachowania „środków ostrożności” padliśmy ofiarą oszustwa, należy powiadomić organa ścigania – policję lub prokuraturę.

 

2013-11-18
Zobacz wszystkie

Kalkulator kredytowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
pola oznaczone * są wymagane

Kursy walut

Kursy walut Notowanie z: 2019-12-06
USD 3,8500 0.17% 0.0066 zł
EUR 4,2721 0.13% 0.0056 zł
CHF 3,8963 0.07% 0.0026 zł
GBP 5,0527 0.24% 0.0124 zł

Nasi partnerzy

Odwiedź nas na Google+

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji